CỔNG TỰ ĐỘNG

KIT-HL251KS9 Chi tiết

Giá: Liên Hệ

Cardin SLX824CB Chi tiết

Giá: Liên Hệ

Cardin BLESOL Chi tiết

Giá: Liên Hệ

Cardin K-BLEGOS Chi tiết

Giá: Liên Hệ

Cardin K-BLTAG Chi tiết

Giá: Liên Hệ

 • Tên sản phẩm : KIT-HL251KS9
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Bộ thiết bị đóng mở cổng tự động kiểu âm sàn KIT-HL251KS9 hãng Cardin Elettronica SPA, made in Italy điện áp 230VAC dùng cho mỗi cánh nặng tới 550KG/3.0m Cardin Elettronica SPA được thành

 • Tên sản phẩm : KIT-HL2524PSB
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại : 0983360889
 • Bộ thiết bị đóng mở cổng tự động kiểu âm sàn KIT-HL2524PSB hãng Cardin Elettronica SPA, made in Italy điện áp 24Vdc dùng cho mỗi cánh nặng tới 350KG/3.0m Cardin Elettronica SPA được thành

 • Tên sản phẩm : Cardin SLX1524CB
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Cardin Elettronica SPA được thành lập từ 1974 là nhà sản thiết bị và phụ kiện tự động hóa hàng đầu Italy. Sản phẩm được thử nghiệm mỗi ngày trong phòng thí nghiệm với các tiêu chí nghiêm ngặt nhất

 • Tên sản phẩm : Cardin SLX824CB
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Cardin Elettronica SPA được thành lập từ 1974 là nhà sản thiết bị và phụ kiện tự động hóa hàng đầu Italy. Sản phẩm được thử nghiệm mỗi ngày trong phòng thí nghiệm với các tiêu chí nghiêm ngặt nhất

 • Tên sản phẩm : Cardin K-SL524CBX
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Cardin Elettronica SPA được thành lập từ 1974 là nhà sản thiết bị và phụ kiện tự động hóa hàng đầu Italy. Sản phẩm được thử nghiệm mỗi ngày trong phòng thí nghiệm với các tiêu chí nghiêm ngặt nhất

 • Tên sản phẩm : Cardin K-SLACEFAST
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Cardin Elettronica SPA được thành lập từ 1974 là nhà sản thiết bị và phụ kiện tự động hóa hàng đầu Italy. Sản phẩm được thử nghiệm mỗi ngày trong phòng thí nghiệm với các tiêu chí nghiêm ngặt nhất

 • Tên sản phẩm : Cardin HLMOLE230
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Cardin Elettronica SPA được thành lập từ 1974 là nhà sản thiết bị và phụ kiện tự động hóa hàng đầu Italy. Sản phẩm được thử nghiệm mỗi ngày trong phòng thí nghiệm với các tiêu chí nghiêm ngặt nhất

 • Tên sản phẩm : Cardin BLESOL
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Cardin Elettronica SPA được thành lập từ 1974 là nhà sản thiết bị và phụ kiện tự động hóa hàng đầu Italy. Sản phẩm được thử nghiệm mỗi ngày trong phòng thí nghiệm với các tiêu chí nghiêm ngặt nhất

 • Tên sản phẩm : Cardin K-BLEGOS
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Cardin Elettronica SPA được thành lập từ 1974 là nhà sản thiết bị và phụ kiện tự động hóa hàng đầu Italy. Sản phẩm được thử nghiệm mỗi ngày trong phòng thí nghiệm với các tiêu chí nghiêm ngặt nhất

 • Tên sản phẩm : Cardin K-BLTAG
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Cardin Elettronica SPA được thành lập từ 1974 là nhà sản thiết bị và phụ kiện tự động hóa hàng đầu Italy. Sản phẩm được thử nghiệm mỗi ngày trong phòng thí nghiệm với các tiêu chí nghiêm ngặt nhất