Rolls 1200


Thiết bị đóng mở cửa garage ROLLS 1200

Bộ sản phẩm gồm:

  • 01 Mô tơ 300W, 24VDC với bảng điều khiển Star GDO 100
  • 01 Thanh dẫn hướng và dây curoa Grb 4
  • 02 Điều khiển cầm tay 4 kênh Stylo 4K
 


 

Thông tin về sản phẩm:

Untitled20.20Untitled20

Untitled22


 

Vị trí lắp đặt thiết bị:

Untitled23

Untitled0

Sản Phẩm Liên Quan