CỔNG GẤP

  • Tên sản phẩm : Cổng gấp 4 cánh
  • Giá sản phẩm : Liên hệ
  • Số điện thoại :
  • Giải pháp cổng gấp 4 cánh đã giúp chúng ta thu hẹp thị trường mở của cánh cổng, cửa. Tiết kiệm khoảng sân và thời gian đóng mở. Rất hữu ích với các cánh cổng có khoang sân hẹp hoặc cánh cổng rộng.