BARIE TỰ ĐỘNG

AG/006 Chi tiết

Giá: Liên Hệ

AG/004 Chi tiết

Giá: Liên Hệ

AG/001PE Chi tiết

Giá: Liên Hệ

OPEN 6000 Chi tiết

Giá: Liên Hệ

OPEN 400 Chi tiết

Giá: Liên Hệ

 • Tên sản phẩm : AG/006
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Barrier tự động AG/006Chào mừng Quý vị đến với thế giới công nghệ ROGER hàng đầu Italy, nơi bạn tìm thấy công ty không chỉ là một cái tên đơn giản mà là một thương hiệu mỗi ngày hứa

 • Tên sản phẩm : AG/004
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Barrier tự động AG/004Chào mừng Quý vị đến với thế giới công nghệ ROGER hàng đầu Italy, nơi bạn tìm thấy công ty không chỉ là một cái tên đơn giản mà là một thương hiệu mỗi ngày hứa

 • Tên sản phẩm : AG/001PE
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Barrier tự động AG/001PE        Chào mừng Quý vị đến với thế giới công nghệ ROGER hàng đầu Italy, nơi bạn tìm thấy công ty không chỉ là một cái tên đơn giản mà là một thương hiệu mỗi

 • Tên sản phẩm : OPEN 6000
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • BARIE OPEN 6000 Bộ sản phẩm bao gồm:01 Mô tơ 24VDC, 360W + Khối điều khiển + Tủ đựng bằng sắt 01 Tay cần nhôm dài 4mĐặc trưng sản phẩm:OPEN là

 • Tên sản phẩm : OPEN 400
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • BARIE OPEN 4000 Bộ sản phẩm bao gồm:01 Mô tơ 24VDC, 300W + Khối điều khiển + Tủ đựng bằng sắt 01 Tay cần nhôm dài 4mĐặc trưng sản phẩm:OPEN là